מחשבה
 נח: ג'ון לנון ומגדל בבל 11.10.2018 | הרב יעקב נגן
הלכה
"מועדי תשרי בהלכה": 4. כשרות ההדס 05.10.2018 | הרב אורי הכהן
"מועדי תשרי בהלכה": 3. כשרות הלולב 25.09.2018 | הרב אורי הכהן
שיחה שבועית
שיחה שבועית: "האם הקב"ה שומע תפילה?" 05.09.2018 | הרב אמנון דוקוב
שיחה שבועית: "לבחור בעין הטובה" 29.06.2018 | הרב אלחנן שרלו
שיעורי הרב פדיה
שמועה שנייה: שיעור 24 חלק ב 20.08.2018 | הרב פדיה נגר
שיעורים סגורים
 נח: ג'ון לנון ומגדל בבל 11.10.2018 | הרב יעקב נגן
May also interest you