רבנים

שיעורים אחרונים
מסע בעולם השקר של ר’ נחמן 18.10.2020 | הרב אמנון דוקוב
תיקון הפה בליל הושענא רבא 13.10.2020 | הרב נריה טייץ
שמחת תורה קווית ומעגלית 13.10.2020 | הרב אמנון דוקוב
“תפילה שבלב” – תפילה ביתית 13.10.2020 | הרב חסדאי וינר
May also interest you