רבנים

שיעורים אחרונים
הלכות ברכות: 12 . נוסח ברכת המזון 19.01.2020 | הרב אלעזר גולדשטיין
שיעור כללי: האם גט הוא שטר? 15.01.2020 | הרב בני קלמנזון
תורת המהר”ל: 15. נתיב אהבת הרֵע 15.01.2020 | ר' חסדאי וינר
תורת הגר”א: 9. ללמוד ולזכור 14.01.2020 | ר' חסדאי וינר
הלכות ברכות: 10. דיני הסעודה 07.01.2020 | הרב אלעזר גולדשטיין
תורת המהר”ל: 14. נתיב אהבת ה’ 07.01.2020 | ר' חסדאי וינר
May also interest you