רבנים

שיעורים אחרונים
“מועדי תשרי בהלכה”: 4. כשרות ההדס 05.10.2018 | הרב אורי הכהן
 נח: ג’ון לנון ומגדל בבל 11.10.2018 | הרב יעקב נגן
שיעור לסוכות: “מקדש, בית, סוכה” 25.09.2018 | הרב מתניה שטרנברג
May also interest you