Ask a Rabbi

שלח שאלה

שאלות אחרונות

הרב רא"ם הכהן
|
29.11.2016
האם קריאת “שניים מקרא ואחד תרגום” הינה חיוב, ואם כן כיצד יש לקיים את ההלכה?
קרא עוד
הרב רא"ם הכהן
|
29.11.2016
האם יש מצווה להשתדל ולקיים מצוות שילוח הקן גם כאשר אין צורך לא באם ולא באפרוחים או בביצים?
קרא עוד
הרב רא"ם הכהן
|
29.11.2016
האם מותר לדבר בדברי תורה בברכת השחייה, בסאונה היבשה או הרטובה?
קרא עוד
הרב רא"ם הכהן
|
29.11.2016
מה דינו של לוח כיתה שנכתב עליו אחד משמות ה´ שאינם נמחקים?
קרא עוד
הרב רא"ם הכהן
|
29.11.2016
האם לחולה שיש בו סכנה מותר לעבור על איסורים בלקיחת תרופות על פי הרפואה האלטרנטיבית?
קרא עוד
הרב רא"ם הכהן
|
29.11.2016
מה הוא גדר איסור קבלת לשון הרע ומה הם התנאים המתירים לספר לשון הרע?
קרא עוד
הרב רא"ם הכהן
|
29.11.2016
נהוג כי ההורים מלווים את ילדיהם לחופה. מהי הדרך הראויה לעשות כן – האם כל זוג הורים ילווה את בנו/בתו או שהאבות ילוו את החתן והאמהות את הכלה?
קרא עוד
הרב רא"ם הכהן
|
29.11.2016
האם מותר לעיוור להיכנס לביהכ”נ עם כלב נחייה?
קרא עוד
הרב רא"ם הכהן
|
29.11.2016
מה הן הדרכים המותרות לכיבוי הגז ביום טוב?
קרא עוד
הרב רא"ם הכהן
|
29.11.2016
מה דין בקבוק יין שאדם שאינו שומר תורה ומצוות נגע בו, פתח אותו, או מזג ממנו?
קרא עוד
הרב רא"ם הכהן
|
29.11.2016
האם מי ששוכר כלים מיהודי אחר חייב לטבול אותם?
קרא עוד
הרב רא"ם הכהן
|
29.11.2016
האם מותר לאורח לאכול בכלים של המארח שאינם טבולים? האם יש הבדל בין מי שמתארח בבית חברו ובין התארחות במסעדה או מלון?
קרא עוד
הרב רא"ם הכהן
|
14.09.2016
האם בבניית בית צריך לשייר “זכר לחורבן” וכיצד עושים זאת בימינו?
קרא עוד
May also interest you