נושאים

calend
מצוות ההגדה 1 – מקראות 15 בMarch 2020 | מצוות ההגדה 1 – מקראות

מצוות הגדה – ארבעת הבנים

אנחנו פותחים את לימוד מצוות הגדה וארבעת הבנים בעיון בפרשיות התורה שבהן מוזכרת ההגדה לבנים (ושעל גביהן יצרו אחר כך את האופנים השונים של ארבעת הבנים ומצוות הגדה).

עיינו בכל פרשיה בפני עצמה ואחר כך חשבו גם על היחס שבין הפרשיות השונות.

 

במידה ועולים לכם מקורות נוספים שלדעתכם כדאי לראות אתם מוזמנים להעלות ולעדכן את כולם.

 

תורה

שימו לב הן לתיאורים עצמם והן להקשר שבו הם מופיעים (ולקשר בין השניים).

  1. שמות יב, כא-כח. (עיינו ברמב”ן וראב”ע על פס’ כד, רשב”ם על פס’ כו). מומלץ להשוות גם לפרשיה הראשונה בפרק (פס’ א-כ) ולחשוב על ההבדלים.
  2. שמות יג א-י. (עיינו ברש”י וברשב”ם על פס’ ח. איך אתם מבינים את הפסוק?)
  3. שמות יג יא-טו.
  4. דברים ו, כ-כה. מומלץ להשוות לפרשיה שלפני כן פס’ טז-יט.

 

נסו לבחון את ההיבטים השונים של זכירת יצ”מ בתורה.

קטגוריות אפשריות לבחינה [אלו רק רעיונות, נא לא להתקבע עליהם]:

א. זכירה תמידית או פעולה הקשורה לחג מסוים.

ב. מחשבה, דיבור, מעשה.

ג. מצווה אישית או חובת האב על הבן.

ד. פעולה יזומה, תגובה לשאלה או משהו אחר.

ה. מה בדיוק צריך לזכור.

ו. למה בדיוק צריך לזכור.

 

May also interest you