נושאים

calend
המלמד ידי לקרב | אחדות עם ישראל ע”י נשמת כנסת ישראל 18 בOctober 2023 | המלמד ידי לקרב | אחדות עם ישראל ע”י נשמת כנסת ישראל

הרב רא”ם ושמואל תמרי מדברים על הכוח הטמון בציבור, הקשר בין חיילים לצפירה ואיך נשמת כנסת ישראל מופיעה בתוך כל זה

May also interest you