רבנים

תנ"ך
פרשת אחרי מות: ‘הריקוד הקדוש’ 20.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת צו: ‘מקדש הזהב’ 18.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת ויקרא: ‘הבהמה שבתוכי’ 17.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת ויקהל: ‘שבת כאן ועכשיו’ 17.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת משפטים: ‘צדק והתגלות’ 17.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת יתרו: ‘חותן למופת’ 17.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת שמות: ‘השם החסר’ 17.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת בשלח: ‘דיוקנו של סוס’ 17.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת ויחי: הנצח בעולם הזה 17.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת כי תשא: ‘שאלות על א-לוהים’ 15.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת תרומה: ‘לרומם את א-לוהים’ 15.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת ויגש: עם שהוא משפחה 11.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת מקץ: דיוקנו של יוסף 11.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת וישב: פגישה עם המלאך 11.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת וישלח: הברכה מתוך הכאב 11.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת לך-לך: המסע אל עצמי 11.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת חיי שרה: אברהם ובראמן 11.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת וירא: אלהים מתגלה בזולת 11.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת ויצא: ‘ואנכי לא ידעתי’ 11.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת קרח: מחלוקת והכלה 23.09.2012 | הרב יעקב נגן
פרשת אמור: קוסמוס והיסטוריה 22.09.2012 | הרב יעקב נגן
פרשת קדושים: אומנות האהבה 22.09.2012 | הרב יעקב נגן
פרשת שמיני: יצר הרוחניות 21.07.2012 | הרב יעקב נגן
פרשת תזריע: האישה – כוהנת החיים 21.07.2012 | הרב יעקב נגן
May also interest you