רבנים

הרב מתניה שטרנברג
געגועים לציון וגעגוע לאדמה 11.05.2021 | הרב מתניה שטרנברג
להחזיר בתשובה, לחזור בתשובה 15.09.2020 | הרב מתניה שטרנברג
ירושלים של מעלה – העיר אשר בדד יושבת 22.05.2020 | הרב מתניה שטרנברג
מצוות ההגדה 5 – הגדה ברמב”ם 22.03.2020 | הרב מתניה שטרנברג
התשובה שלי: תהליך השתלמות אינסופי 28.09.2019 | הרב מתניה שטרנברג
“מוסיף והולך”: נר חמישי – נר ואדם 12.12.2018 | הרב מתניה שטרנברג
דפי מקורות ללימוד עצמי: מסכת בבא מציעא 25.11.2018 | הרב מתניה שטרנברג
שיעור לסוכות: “מקדש, בית, סוכה” 25.09.2018 | הרב מתניה שטרנברג
“שערים לתורת הרב קוק: 8. העונג והשמחה” 09.12.2017 | הרב מתניה שטרנברג
“שערים לתורת הרב קוק: 4. מסע המחנות” 22.11.2017 | הרב מתניה שטרנברג
דפי מקורות – מסכת סוכה פרקים א’ וב’ 03.09.2017 | הרב מתניה שטרנברג
שיחה שבועית: תורת חיים ואהבה 30.07.2016 | הרב מתניה שטרנברג
הלכות פסח: איסור קטניות 30.07.2016 | הרב מתניה שטרנברג
שיחה שבועית: בסוד היחיד והיחד 29.12.2015 | הרב מתניה שטרנברג
שיחה שבועית: “דמותו של עמרם” 12.01.2015 | הרב מתניה שטרנברג
סיפור העקידה ומשמעות האמונה 17.10.2013 | הרב מתניה שטרנברג
May also interest you