תנ"ך | פרקי אליהו - פרופ' סימון
פרקי אלישע: 7. ניסי אלישע 02.09.2019 | פרופ´ אוריאל סימון
פרקי אליהו: 5. מות אחאב 08.08.2019 | פרופ´ אוריאל סימון
פרקי אליהו: 6. מאליהו לאלישע 19.08.2019 | פרופ´ אוריאל סימון
פרקי אליהו: 4. כרם נבות - החטא, העונש והתשובה 29.07.2019 | פרופסור אוריאל סימון
פרקי אליהו: 3. לא ברעש ה' 25.07.2019 | פרופ´ אוריאל סימון
פרקי אליהו: 2. סיפור אליהו בהר הכרמל 17.07.2019 | פרופ´ אוריאל סימון
May also interest you