חסידות וקבלה | ספר יצירה
Sefer Yetzira: 12. three fathers, four mothers 13.02.2018 | הרב יעקב נגן
sefer Yetzira - 7. consciousness and reality 01.01.2018 | הרב יעקב נגן
"Sefer Yetzira - 6. "From Om to Shalom 05.12.2017 | הרב יעקב נגן
"Sefer Yetzira: 5. From Water to Fire" 29.11.2017 | הרב יעקב נגן
Sefer Yetzira": 3. The Five Dimentional Universe" 08.11.2017 | הרב יעקב נגן
May also interest you