נושאים

calend
Sefer Yetzira” : 2. Divine Creativity, Human Creativity” 21 בOctober 2017 | Sefer Yetzira” : 2. Divine Creativity, Human Creativity”

3. עשר ספירות בלימה
במספר עשר אצבעות
חמש כנגד חמש
וברית יחיד
מכוון באמצע
במילת הלשון ומילת המעור

4. עשר ספירות בלימה
עשר ולא תשע
עשר ולא אחת עשרה
הבן בחכמה וחכם בבינה
בחון בהם וחקור מהם
והעמד דבר על בוריו
והשב יוצר על מכונו.

May also interest you