עבודת ה´ | מקדש וגאולה
הציפייה למקדש בימינו 04.12.2018 | הרב רא"ם הכהן
עשרה בטבת: אתחלתא דגאולה 18.12.2018 | הרב חסדאי וינר
"נפלאות מתורתך": פרשת מקץ 17.12.2017 | הרב רא"ם הכהן
´שיחה שבועית´: לדעת לעצור 30.07.2016 | הרב אלחנן שרלו
פרשת במדבר: הסכנה שבקדושה 30.07.2016 | ד"ר יושי פרג´ון
פרשת ויקרא: למי נועד ספר ויקרא? 30.07.2016 | ד"ר יושי פרג´ון
פרשת פקודי: כסף וכפרה במלאכת המשכן 30.07.2016 | ד"ר יושי פרג´ון
פרשת תרומה: העדות וההתגלות במשכן 30.07.2016 | ד"ר יושי פרג´ון
פרשת קרח: בני קורח לא מתו 05.06.2013 | אלחנן שרלו
May also interest you