נושאים

calend
דפי מקורות – מסכת יומא פרקים א – ז: יום הכיפורים במקדש, כפרה ווידוי 1 בOctober 2017 | הרב אמנון דוקוב

דפי המקורות ללימוד עצמי שמובאים לפניכם, הם דפים שניתנו במהלך הלימוד השוטף בישיבה על ידי אחד הר”מים, ולא עברו עריכה או עיבוד. על כן, ייתכנו בהם טעויות ואזכורים שאינם רלוונטיים לקורא.

כמו כן, המעוניין לקבל סיכומים לנושא זה (בלבד) וכן תכנים ומאמרים נוספים מוזמן לפנות במייל: dokov2@gmail.com

(מדובר בסיכומים עצמיים גולמיים ולא בסיכומים ערוכים).

יומא- מבוא

א. פרישת שבעה ימים

 1. פרישת כהן גדול
 2. ריש לקיש
 3. ראשונים
 4. דף עזר

ב. במה מחויב כהן גדול

 1. חיוב עבודה בכהן גדול
 2. ראשונים

ג. טבילות וקידוש ידיים ורגלים

 1. קידוש ידיים ורגליים
 2. ביאה ריקנית להיכל
 3. דף עזר
 4. טבילה וקידוש ביוה”כ
 5. טבילות
 6. קידוש ידיים ורגליים – ראשונים ואחרונים

ד. גורלות ושעירים

 1. מבואות – שעירים וגורלות
 2. על מה מכפר כל שעיר?
 3. ההגרלה

ה. קטורת

 1. מבוא
 2. מחלוקת צדוקים פרושים
 3. כל יום מול יום כיפור
 4. חפינה

ו. הזאות

 1. הזאות הדם
 2. הזאות בקודש הקודשים
 3. הזאות על הפרוכת
 4. כפרת מזבח הקטורת

ז. וידוי

 1. מצוות וידוי
 2. כפרה ותשובה

 

הרב אמנון דוקוב

קרא עוד >>
May also interest you