נושאים

calend
קריאת שמע אצל רבי צדוק הכהן מלובלין 27 בAugust 2015 | הרב איתן גפן
שיעור שהעביר הרב איתן גפן בישיבה לכבוד היארצייט של רבי צדוק, השיעור עסק בנושא של קריאת שמע אותו למדנו בזמן שעבר בישיבה, דרך התפישה של רבי צדוק.
May also interest you