נושאים

calend
עיונים ברמב”ם הלכות מתנות עניים – שיעור חמישי : די מחסורו אשר יחסר לו 20 בJune 2013 | הרב מאיר ליכטנשטיין
השיעור בוחן את הגדרת "מחסור העני" ומצביע על כך שקיימת חובה לספק לעני צרכים בסיסיים יחד עם הכרה ברמת חייו ובמצוקה הנפשית שבויתור עליולחץ להאזנה
May also interest you