נושאים

calend
מדרשי ההלכה בעניין האיסורים בשביעית והשוואתם לשיטות בבלי והירושלמי 24 בJune 2014 | הרב בני קלמנזון
שיעור כללי המועבר בימי חמישי בישיבה בנושא השמיטה
May also interest you