נושאים

calend
מבוא לתחום המותר לבית דין ב´ – שליחותייהו קא עבדינן 8 בJanuary 2013 | מבוא לתחום המותר לבית דין ב´ – שליחותייהו קא עבדינן
שיעור כללי שהועבר בישיבה - מסכת סנהדרין ח´ כסליו התשע"ג)
May also interest you