נושאים

calend
אורה של תורה לפרשת קרח: עולמו הרוחני של קרח 19 בJune 2014 | ר´ יהודה גליק
קורח טוען - "כל העדה כולם קדושים", ויש צדק רב בדבריו, אבל קרח היונק מעולם הרכושנות של קין רוצה לשלוט ולא להנהיג. בפרשה שלנו נראה אופנים שונים בהם קדושת עם ישראל יכולה להתחבר באופן נכון לעולם הקדושה של המקדש.
May also interest you