נושאים

calend
אורה של תורה לפרשת נח – “למען השם” 25 בOctober 2013 | ר´ יהודה גליק
האיש שבא לנחם את העולם ממעשי אנשי השם ומהעצבון נצטווה לבנות מבנה רב מימדים עם מידות מדוייקות כדי להתמודד עם שטף המים המחזיר את העולם לראשיתו. מידות בנין מדוייקות מביאות אותנו למבנה אחר שייבנה בעיר שיבחר ה´. גם בפרשתנו הולכת האנושות ובונה מגדל ועיר אך הוא נבנה כדי לעשות לעצמם שם במקום להיבנות במקום אשר יבחר ה´ לשום שמו שם!
May also interest you