נושאים

calend
אורה של תורה לפרשת חקת: מים חיים כהכנה לכניסה לארץ 24 בJune 2014 | אורה של תורה לפרשת חקת: מים חיים כהכנה לכניסה לארץ
"עם ישראל מסיים בפרשתנו 40 שנות מדבר. על רקע הכניסה לארץ אנו מוצאים את מוטיב המים החורז כחוט השני את פרשתנו. המים החיים מחברים אותנו להבנה שהכניסה לארץ היא כניסה למקור מים חיים, לגן העדן מקור המים של העולם, ומכך לחיבור מחודש עם הקב´´ה מקור מים חיים."
May also interest you