נושאים

calend
אורה של תורה לפרשת במדבר: מניין הלויים 23 בMay 2014 | ר´ יהודה גליק
בפרשתנו בני ישראל נמנים פעמיים וגם בני לוי נמנים פעמיים. אצל בני ישראל שני המניינים זהים דהיינו מבן עשרים שנה ומעלה כל יוצא צבא. לעומת זאת אצל בני לוי שני מניינים שונים בתכלית. תחילה מבן חודש ומעלה ולאחר מכן מבן שלושים ועד בן חמישים. מה ניתן ללמוד מכך?
May also interest you