נושאים

calend
אורה של תורה ליום כיפור: “יונה בן אמתי- איש האמת” 2 בOctober 2014 | רב יהודה גליק
בעיצומו של יום הכיפורים אנחנו נחשפים לדגמים של שתי קיצוניות הבאים לידי ביטוי בספר יונה- יונה ואנשי נינוה.
May also interest you