נושאים

calend
אוקמי ואברויי אילנא 29 בMay 2014 | הרב רא”ם הכהן
שיעור כללי המועבר בימי חמישי בישיבה בנושא השמיטה

להורדת דף המקורות

May also interest you