רבנים

תורת הנפש של הגר"א
תורת הגר”א: 11. מתוך שלא לשמה 04.02.2020 | ר' חסדאי וינר
תורת הגר”א: 9. ללמוד ולזכור 14.01.2020 | ר' חסדאי וינר
תורת הגר”א: 5. התפילה כדיאלוג 06.11.2019 | ר' חסדאי וינר
תורת הגר”א: 4. עיקר התפילה 06.10.2019 | ר' חסדאי וינר
תורת הגר”א: 3. חשבון נפש אישי 29.09.2019 | ר' חסדאי וינר
May also interest you