רבנים

מעגל השנה
מצוות פאה: צדקה בענווה 12.12.2018 | הרב יעקב נגן
פסח: ‘החכם חוזר בשאלה’ 20.05.2017 | הרב יעקב נגן
הלכות פסח: ארבע כוסות 30.07.2016 | הרב יעקב נגן
סוכה כזכר לענני הכבוד 04.10.2014 | הרב יעקב נגן
פורים חג השלום 12.03.2014 | הרב יעקב נגן
להשתכר על המים 12.03.2014 | הרב יעקב נגן
Yom Kippur: Understanding that We don”t Understand 24.09.2012 | הרב יעקב נגן
May also interest you