רבנים

יושי פרג´ון
עיונים בספר בראשית – מאבק השושלות 12.02.2023 | ד"ר יושי פרג'ון
עיונים בספר בראשית – ראשית הבריאה 05.11.2022 | ד"ר יושי פרג'ון
הנבא בן אדם 3. יונה במעי הדג 07.10.2021 | ד"ר יושי פרג'ון
שיעור 27. מי כתב את הלוחות השניים? 22.06.2021 | ד"ר יושי פרג'ון
דמותו של משה רבנו 12. בעקבות שם הויה 10.01.2021 | ד"ר יושי פרג'ון
דמותו של משה רבנו 2. מהי נבואה? 15.09.2020 | ד"ר יושי פרג'ון
“מבוא לחמש מגילות” 08.11.2017 | ד"ר יושי פרג'ון
מגילה בגולה – שיעור מס’ 4 16.05.2017 | ד"ר יושי פרג'ון
מגילה בגולה – שיעור מס’ 5 16.05.2017 | ד"ר יושי פרג'ון
מגילה בגולה – שיעור מס’ 3 16.05.2017 | ד"ר יושי פרג'ון
מגילה בגולה – שיעור מס’ 2 16.05.2017 | ד"ר יושי פרג'ון
מגילה בגולה – שיעור מס’ 1 16.05.2017 | ד"ר יושי פרג'ון
פרשת מטות: משה, מנהיג ישן דור חדש 30.07.2016 | ד"ר יושי פרג´ון
פרשת פנחס: מה הביא לחטא בנות מדין 30.07.2016 | ד"ר יושי פרג´ון
פרשת בלק: בלעם – נביא או קוסם? 30.07.2016 | ד"ר יושי פרג´ון
פרשת חקת: חטא משה ואהרן 30.07.2016 | ד"ר יושי פרג´ון
פרשת קרח: כיצד מת קרח? 30.07.2016 | ד"ר יושי פרג´ון
פרשת שלח: מסע המדבר וחטא המרגלים 30.07.2016 | ד"ר יושי פרג´ון
פרשת נשא: מוקדם ומאוחר בספר במדבר 30.07.2016 | ד"ר יושי פרג´ון
פרשת במדבר: הסכנה שבקדושה 30.07.2016 | ד"ר יושי פרג´ון
פרשת ויקרא: למי נועד ספר ויקרא? 30.07.2016 | ד"ר יושי פרג´ון
פרשת פקודי: כסף וכפרה במלאכת המשכן 30.07.2016 | ד"ר יושי פרג´ון
פרשת תרומה: העדות וההתגלות במשכן 30.07.2016 | ד"ר יושי פרג´ון
פרשת משפטים: בין בבל להר סיני 30.07.2016 | ד"ר יושי פרג´ון
פרשת יתרו: לאן נעלמה שושלת משה? 30.07.2016 | ד"ר יושי פרג´ון
פרשת בשלח: הרמיה ביציאת מצרים 30.07.2016 | ד"ר יושי פרג´ון
פרשת בא: מכות מצרים ככלי חינוכי 30.07.2016 | ד"ר יושי פרג´ון
פרשת וארא: ההקדשה השניה של משה 30.07.2016 | ד"ר יושי פרג´ון
´סיפורי ראשית´: פרשת וישלח 26.11.2015 | ד"ר יושי פרג´ון
´סיפורי ראשית´: פרשת תולדות 10.11.2015 | ד"ר יושי פרג´ון
´סיפורי ראשית´: פרשת וירא 28.10.2015 | ד"ר יושי פרג´ון
´סיפורי ראשית´: פרשת חיי שרה 10.11.2015 | ד"ר יושי פרג´ון
May also interest you