רבנים

הרב אסף לוגסי
מבוא לתורה שבע”פ 25. חתימת התלמוד 09.06.2021 | הרב אסף לוגסי
מבוא לתורה שבעל פה 12. רבי ותקופתו 07.01.2021 | הרב אסף לוגסי
שיחה שבועית: עולם של ברכה 27.02.2020 | הרב אמנון דוקוב
חדש עלינו: חודש טבת – מחשכה לאורה 29.12.2019 | הרב אסף לוגסי
הלכות חנוכה: זמן ההדלקה 22.12.2019 | הרב אסף לוגסי
התשובה שלי: סור מרע או עשה טוב? 19.09.2019 | הרב אסף לוגסי
May also interest you