רבנים

הרב אלעזר גולדשטיין
כשרות בעולם המודרני – בליעה בכלים: חלק א’ 11.07.2023 | הרב אלעזר גולדשטיין
כשרות בעולם המודרני – בשר מתורבת: חלק ב’ 29.06.2023 | הרב אלעזר גולדשטיין
כשרות בעולם המודרני – בשר מתורבת 05.06.2023 | הרב אלעזר גולדשטיין
כשרות בעולם המודרני – איסור חדש בחו”ל 01.05.2023 | הרב אלעזר גולדשטיין
שלושים יום קודם החג | הגעלת כלים 19.03.2023 | הרב אלעזר גולדשטיין
כשרות בעולם המודרני – דם בביצים בימינו 01.01.2023 | הרב אלעזר גולדשטיין
כשרות בעולם המודרני – פיטום אווזים 14.11.2022 | הרב אלעזר גולדשטיין
הלכות שביעית 4. מלאכות דאורייתא ודרבנן 19.10.2021 | הרב אלעזר גולדשטיין
הלכות ברכות: 17. עיקר וטפל במאכל 01.03.2020 | הרב אלעזר גולדשטיין
הלכות ברכות: 16. שהכל פוטר הכל? 24.02.2020 | הרב אלעזר גולדשטיין
הלכות ברכות: 14. ברכת הפירות ותוצרי הפירות 09.02.2020 | הרב אלעזר גולדשטיין
הלכות ברכות: 13. ברכת הפועלים והלכות זימון 26.01.2020 | הרב אלעזר גולדשטיין
הלכות ברכות: 12 . נוסח ברכת המזון 19.01.2020 | הרב אלעזר גולדשטיין
הלכות ברכות: 10. דיני הסעודה 07.01.2020 | הרב אלעזר גולדשטיין
הלכות ברכות: 9. דין ברכה באמצע הסעודה 15.12.2019 | הרב אלעזר גולדשטיין
הלכות ברכות: 7. נתינת אוכל למי שלא יברך עליו 25.11.2019 | הרב אלעזר גולדשטיין
הלכות ברכות: 6. פת הבאה בכיסנין 17.11.2019 | הרב אלעזר גולדשטיין
הלכות ברכות: 2. למה אי אפשר ליטול ללא כלי? 23.09.2019 | הרב אלעזר גולדשטיין
הלכות צדקה: 9. צדקה וולנטרית וצדקה בכפיה 05.08.2019 | הרב אלעזר גולדשטיין
הלכות צדקה: 8. מי נחשב עני? 24.07.2019 | הרב אלעזר גולדשטיין
הלכות צדקה: 7. התחייבות לנתינת תרומה 21.07.2019 | הרב אלעזר גולדשטיין
הלכות צדקה: 6. שינוי ייעוד של תרומה 17.07.2019 | הרב אלעזר גולדשטיין
הלכות צדקה: 4. מעשר כספים – למי אפשר לתת? 24.06.2019 | הרב אלעזר גולדשטיין
הלכות צדקה: 3. מעשר כספים – כמה לתת? 16.06.2019 | הרב אלעזר גולדשטיין
הלכות צדקה: 1. חשיבות הצדקה – כח הנתינה 23.05.2019 | הרב אלעזר גולדשטיין
“הלכות גזלה בזמן הזה”: 9. דינא דמלכותא דינא 27.06.2018 | הרב אלעזר גולדשטיין
“הלכות גזלה בזמן הזה”: 8. תקנת השוק 21.06.2018 | הרב אלעזר גולדשטיין
“הלכות גזלה בזמן הזה”: 6. טרחה בהשבת הגזלה 05.06.2018 | הרב אלעזר גולדשטיין
“הלכות גזלה בזמן הזה”: 2. לכסף יש ריח 07.05.2018 | הרב אלעזר גולדשטיין
‘הלכות פסח’: ביטול והפקר חמץ 31.03.2017 | הרב אלעזר גולדשטיין
May also interest you