עבודת ה´ | תפילה
שיחה שבועית - להתפלל באמת 14.09.2021 | הרב אייל אלפיה
"תפילה שבלב" - תפילה ביתית 13.10.2020 | הרב חסדאי וינר
"תפילה שבלב" - ה' שפתי תפתח - תפילה רכה 13.10.2020 | הרב מתניה שטרנברג
"תפילה שבלב" - עצות לקראת תפילת החג 29.09.2020 | הרב אמנון דוקוב
"תפילה שבלב" - עצה בדוקה לתפילה 10.09.2020 | הרב יעקב נגן
שיחה שבועית: עולם של ברכה 27.02.2020 | הרב אמנון דוקוב
עבודת התפילה: 1. עבודת החיים 05.11.2019 | הרב יעקב נגן
תורת הגר"א: 4. עיקר התפילה 06.10.2019 | הרב חסדאי וינר
שיחה שבועית: חיי עולם וחיי שעה 09.01.2019 | הרב תומר בוקובזה
שיחה שבועית: "האם הקב"ה שומע תפילה?" 05.09.2018 | הרב אמנון דוקוב
עשרה בטבת: אתחלתא דגאולה 18.12.2018 | הרב חסדאי וינר
בדרך פיאסצנ'ה: 6. חינוך לדרך ההלכה 17.12.2017 | הרב חסדאי וינר
'שיחה שבועית': תפילה כחיי שעה 07.03.2017 | הרב אמנון דוקוב
שיעור לפרשת בשלח: "מה תצעק אלי?!" 08.01.2014 | ר´ אלחנן שרלו
May also interest you