עבודת ה´ | תורה
שיחה שבועית: חיי עולם וחיי שעה 09.01.2019 | הרב תומר בוקובזה
דרך בית המדרש בבית הועד 31.10.2018 | הרב רא"ם הכהן
רציפות מסירת תושבע"פ בהגות גאונים ורמב"ם 20.11.2018 | הרב מאיר ליכטנשטיין
לבוש, גוף ונשמה באותיות התורה 31.10.2018 | הרב רא"ם הכהן
"נפלאות מתורתך": פרשת שלח 07.06.2018 | הרב רא"ם הכהן
אבות נזיקין 28.01.2018 | הרב יעקב נגן
עשרה בטבת: אתחלתא דגאולה 18.12.2018 | הרב חסדאי וינר
כמה אבות נאמרו בשור? 18.01.2018 | הרב יעקב נגן
יום לימוד, שיח וניגון - מושב ראשון: "לימוד עיון כדרך חיים" 25.12.2017 | הרב בני קלמנזון , הרב רא´´ם הכהן
"נפלאות מתורתך": פרשת מקץ 17.12.2017 | הרב רא"ם הכהן
בדרך פיאסצנ'ה: 6. חינוך לדרך ההלכה 17.12.2017 | הרב חסדאי וינר
שיחה שבועית: "הדינמיקה של ההתגלות" 16.02.2015 | הרב תומר בוקובזה
May also interest you