תנ"ך | שלח
"נפלאות מתורתך": פרשת שלח 07.06.2018 | הרב רא"ם הכהן
פרשת שלח: מסע המדבר וחטא המרגלים 30.07.2016 | ד"ר יושי פרג´ון
May also interest you