ימי עיון ואירועים | יום לימוד, שיח וניגון תשע"ח
יום לימוד, שיח וניגון - מושב ראשון: "לימוד עיון כדרך חיים" 25.12.2017 | הרב בני קלמנזון , הרב רא´´ם הכהן
May also interest you