מחשבה | שורש
שורש 25. בית הדין הגדול כמייצג עם 10.11.2022 | הרב רא"ם הכהן
שורש 24. כוח הסנהדרין מכוח העם 03.11.2022 | הרב רא"ם הכהן
שורש שיעור 2. מעשה באבידת בת מלך 31.08.2021 | הרב רא"ם הכהן
סיכום שיעורי שורש - הרב איתן גפן 06.03.2017 | הרב איתן גפן
שיעור שורש: הסנהדרין וארץ ישראל 30.07.2016 | הרב רא"ם הכהן
שיעור שורש: ראיה ושמיעה בהר סיני 30.07.2016 | הרב רא"ם הכהן
שיעור שורש: ההתגלות באדם 30.07.2016 | הרב רא"ם הכהן
שיעור שורש: מעמד הר סיני 30.07.2016 | הרב רא"ם הכהן
שיעור שורש: שורש השמיעה 30.07.2016 | הרב רא"ם הכהן
שיעור שורש: עניין עקידת יצחק 30.07.2016 | הרב רא"ם הכהן
שיעור שורש: ראיה ויראה חלק ג 30.07.2016 | הרב רא"ם הכהן
שיעור שורש: ראיה ויראה חלק ב 30.07.2016 | הרב רא"ם הכהן
שיעור שורש: ראיה ויראה חלק א 30.07.2016 | הרב רא"ם הכהן
שיעור שורש: קין והבל 30.07.2016 | הרב רא"ם הכהן
שיעור שורש: המקדש 28.10.2015 | הרב רא"ם הכהן
שיעור שורש: משמעות תקיעת השופר 17.09.2015 | הרב רא"ם הכהן
May also interest you