הלכה | שבת
שיעור כללי: מלאכת דש 01.07.2021 | הרב בני קלמנזון
הבדלה בתנאי צבא, על מה? 13.06.2018 | הרב רא"ם הכהן
שלג בשבת 12.06.2018 | הרב רא"ם הכהן
חימום המאכלים בשבת - שיעור מס' 1 15.12.2017 | הרב שמואל אריאל
חימום מאכלים בשבת - שיעור מס' 2 22.12.2017 | הרב שמואל אריאל
חימום המאכלים לקראת השבת - שיעור מס' 5 15.12.2017 | הרב שמואל אריאל
חימום המאכלים לקראת שבת - שיעור מס' 4 08.12.2017 | הרב שמואל אריאל
חימום המאכלים לקראת שבת - שיעור מס' 3 01.12.2017 | הרב שמואל אריאל
חימום המאכלים לקראת שבת - שיעור מס' 2 23.11.2017 | הרב שמואל אריאל
חימום המאכלים לקראת שבת - שיעור מס' 1 17.11.2017 | הרב שמואל אריאל
'הלכות מוקצה' 5: מכשירים חשמליים 14.03.2017 | הרב שמואל אריאל
'הלכות מוקצה': 3. מוקצה מחמת גופו 05.02.2017 | הרב שמואל אריאל
'הלכות מוקצה': 2. כלי שמלאכתו לאיסור 29.01.2017 | הרב שמואל אריאל
החזרת החשמל בשבת על ידי גוי 11.01.2014 | הרב רא"ם הכהן
טלטול מכשירי חשמל בשבת 25.12.2013 | הרב רא´´ם הכהן
האם מותר לחולה לנסוע בשבת 15.08.2013 | הרב רא"ם הכהן
May also interest you