תנ"ך | קריאות בספר בראשית - פרופ' אוריאל סימון
May also interest you