מדרש, משנה ותלמוד | מנחות
ד"ש מלימוד העיון: 5. זמן תפילין 04.07.2019 | הרב יעקב נגן
May also interest you