תנ"ך | מגילת אסתר
"מבוא לחמש מגילות" 08.11.2017 | ד"ר יושי פרג'ון
מרדכי ואסתר במגילה 18.05.2017 | הרב שמעון קליין
מרדכי ואסתר בחז"ל 16.05.2017 | הרב סיון כהן
מגילה בגולה - שיעור מס' 4 16.05.2017 | ד"ר יושי פרג'ון
מגילה בגולה - שיעור מס' 5 16.05.2017 | ד"ר יושי פרג'ון
מגילה בגולה - שיעור מס' 3 16.05.2017 | ד"ר יושי פרג'ון
מגילה בגולה - שיעור מס' 2 16.05.2017 | ד"ר יושי פרג'ון
מגילה בגולה - שיעור מס' 1 16.05.2017 | ד"ר יושי פרג'ון
May also interest you