מדרש, משנה ותלמוד | מבוא לתורה שבעל פה
מבוא לתורה שבע"פ 25. חתימת התלמוד 09.06.2021 | הרב אסף לוגסי
מבוא לתורה שבעל פה 12. רבי ותקופתו 07.01.2021 | הרב אסף לוגסי
May also interest you