מעגל השנה | ימי בין המצרים
מניקות ומעוברות בתשעה באב 20.07.2018 | הרב רא"ם הכהן
על מה אבדה הארץ - מבוא 10.07.2018 | הרב בני קלמזון
על מה אבדה הארץ - מבוא 19.07.2018 | הרב בני קלמזון
קריעה על ירושלים והמקדש - שיעור שני 08.07.2018 | הרב שמואל אריאל
May also interest you