מדרש, משנה ותלמוד | גיטין
שיעור כללי: דיני נתינת הגט 05.03.2020 | הרב רא"ם הכהן
שיעור כללי: נתינה ואמירה בגיטין 26.02.2020 | הרב בני קלמנזון
שיעור כללי: האם אפשר לכפות גירושין? 12.02.2020 | הרב בני קלמנזון
שיעור כללי: גירושין ועולם הרצון 05.02.2020 | הרב רא"ם הכהן
שיעור כללי: עדי חתימה ועדי מסירה 22.01.2020 | הרב רא"ם הכהן
שיעור כללי: האם גט הוא שטר? 15.01.2020 | הרב בני קלמנזון
שיעור כללי: מהות דין לשמה 01.01.2020 | הרב בני קלמנזון
שיעור כללי: גופו של גט 11.12.2019 | הרב רא"ם הכהן
שיעור כללי: כריתות בתנאי ובשיור בגט 04.12.2019 | הרב בני קלמנזון
שיעור כללי: מבוא לזוגיות וגירושין 13.11.2019 | הרב בני קלמנזון
May also interest you