מדרש, משנה ותלמוד | גיטין
שיעור כללי: כריתות בתנאי ובשיור בגט 04.12.2019 | הרב בני קלמנזון
שיעור כללי: מבוא לזוגיות וגירושין 13.11.2019 | הרב בני קלמנזון
May also interest you