מדרש, משנה ותלמוד | ברכות
שיעור כללי - תפילה בציבור 21.07.2022 | הרב רא"ם הכהן
שיעור כללי : ברכות קריאת שמע 08.07.2020 | הרב רא"ם הכהן
שיעור כללי : ברכות קריאת שמע 08.07.2020 | הרב בני קלמנזון
שיעור כללי: סמיכת גאולה לתפילה 03.06.2020 | הרב רא"ם הכהן
שיעור כללי: מניין בזמן מגפה 19.03.2020 | הרב רא"ם הכהן
שיחה שבועית: עולם של ברכה 27.02.2020 | הרב אמנון דוקוב
שיחה שבועית: חיי עולם וחיי שעה 09.01.2019 | הרב תומר בוקובזה
"נפלאות מתורתך": פרשת מקץ 17.12.2017 | הרב רא"ם הכהן
השפעת התפילה - שיעור שני 23.07.2012 | הרב בני קלמנזון
השפעת התפילה - שיעור ראשון 10.07.2012 | הרב בני קלמנזון
נוסח התפילה 25.06.2012 |
May also interest you