מדרש, משנה ותלמוד | בבא קמא
מחשבת העיון - הישועות שבסדר נזיקין 15.11.2022 | הרב אלחנן שרלו
פתיחה ללימוד מסכת בבא קמא 25.10.2022 | הרב רא"ם הכהן
אדם המזיק 30.05.2018 | עמית שדה (קופלד)
אבות נזיקין 28.01.2018 | הרב יעקב נגן
כמה אבות נאמרו בשור? 18.01.2018 | הרב יעקב נגן
שיעור כללי הרב בני - היחס לגוף 23.03.2017 | הרב בני קלמנזון
May also interest you