מדרש, משנה ותלמוד | בבא בתרא
´רישום בטאבו וחזקה בבתי דין לממונות´ 28.01.2015 | הרב אלעזר גולדשטיין
May also interest you