רבנים

הרב יעקב נגן
"תפילה שבלב" – עצה בדוקה לתפילה 10.09.2020 | הרב יעקב נגן
נשמת המשנה: מסכת תענית 26.08.2020 | הרב יעקב נגן
Life as Story: 7. Its all about relationships 28.07.2020 | הרב יעקב נגן
Life as Story: 6. Tales of shbbat 08.07.2020 | הרב יעקב נגן
Life as Story: 4. Journeys to the east 23.06.2020 | הרב יעקב נגן
ישראל והאנושות: 2. הסיפור הגדול 18.06.2020 | הרב יעקב נגן
זוהר על פרשת במדבר 18.06.2020 | הרב יעקב נגן
זוהר על פרשת בהר 15.06.2020 | הרב יעקב נגן
זוהר על פרשת אחרי מות 09.06.2020 | הרב יעקב נגן
Life as Story: 2. choosing between the good and the easy 02.06.2020 | הרב יעקב נגן
שלום, שמחה וסיפור בחג הפורים 08.03.2020 | הרב יעקב נגן
שיחה שבועית: באין חזון יפרע עם 13.02.2020 | הרב יעקב נגן
בין מזרח למערב: 4. אני, עכשיו 20.01.2020 | הרב יעקב נגן
בין מזרח למערב: 3. אני ואנוכיות 22.12.2019 | הרב יעקב נגן
בין מזרח למערב: 1. לעשות ולהיות 19.11.2019 | הרב יעקב נגן
עבודת התפילה: 1. עבודת החיים 05.11.2019 | הרב יעקב נגן
הלכה ואגדה: שעטנז שבקודש 02.09.2019 | הרב יעקב נגן
ד"ש מלימוד העיון: 5. זמן תפילין 04.07.2019 | הרב יעקב נגן
מצוות פאה: צדקה בענווה 12.12.2018 | הרב יעקב נגן
 נח: ג'ון לנון ומגדל בבל 11.10.2018 | הרב יעקב נגן
הגדה של פסח – החכם "חוזר בשאלה" 07.04.2019 | הרב יעקב נגן
'Zohar: 4. 'spirit to spirit 05.06.2018 | הרב יעקב נגן
Zohar": 3. the kiss of love" 15.05.2018 | Rav Yakov Nagen
"Zohar": 2. 'Who' is a Name of God 08.05.2018 | Rav Yakov Nagen
Zohar": 1.God is in the Other" 29.04.2018 | Rav Yakov Nagen
Pesach": 1. Stories happen to nations that tell stories" 21.03.2018 | הרב יעקב נגן
Sefer Yetzira: 12. three fathers, four mothers 13.02.2018 | הרב יעקב נגן
אבות נזיקין 28.01.2018 | הרב יעקב נגן
כמה אבות נאמרו בשור? 18.01.2018 | הרב יעקב נגן
אזכרה לקדושי הישיבה: "מי יתנך כאח לי" – על רעות וחברות 07.01.2018 | הרב בני קלמנזון , הרב רא´´ם הכהן
sefer Yetzira – 7. consciousness and reality 01.01.2018 | הרב יעקב נגן
"Sefer Yetzira – 6. "From Om to Shalom 05.12.2017 | הרב יעקב נגן
"Sefer Yetzira: 5. From Water to Fire" 29.11.2017 | הרב יעקב נגן
Sefer Yetzira": 3. The Five Dimentional Universe" 08.11.2017 | הרב יעקב נגן
שיטות כריכת התכלת בציצית 15.06.2011 | הרב יעקב נגן
פסח: 'החכם חוזר בשאלה' 20.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת אחרי מות: 'הריקוד הקדוש' 20.05.2017 | הרב יעקב נגן
לימוד משניות 'ערבי פסחים' 20.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת צו: 'מקדש הזהב' 18.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת ויקרא: 'הבהמה שבתוכי' 17.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת ויקהל: 'שבת כאן ועכשיו' 17.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת משפטים: 'צדק והתגלות' 17.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת יתרו: 'חותן למופת' 17.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת שמות: 'השם החסר' 17.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת בשלח: 'דיוקנו של סוס' 17.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת ויחי: הנצח בעולם הזה 17.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת כי תשא: 'שאלות על א-לוהים' 15.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת תרומה: 'לרומם את א-לוהים' 15.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת ויגש: עם שהוא משפחה 11.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת מקץ: דיוקנו של יוסף 11.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת וישב: פגישה עם המלאך 11.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת וישלח: הברכה מתוך הכאב 11.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת לך-לך: המסע אל עצמי 11.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת חיי שרה: אברהם ובראמן 11.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת וירא: אלהים מתגלה בזולת 11.05.2017 | הרב יעקב נגן
פרשת ויצא: 'ואנכי לא ידעתי' 11.05.2017 | הרב יעקב נגן
'נשמת המשנה': ארבע הם יותר מאחד 07.01.2017 | הרב יעקב נגן
זוגיות וקדושה: סוד המתקלא בזוהר 30.07.2016 | הרב יעקב נגן
זוגיות וקדושה: שיר האהבה הראשון 30.07.2016 | הרב יעקב נגן
הלכות פסח: ארבע כוסות 30.07.2016 | הרב יעקב נגן
´נשמת המשנה´: בין טבע להיסטוריה 30.07.2016 | הרב יעקב נגן
´נשמת המשנה´: חוויית הביכורים 30.07.2016 | הרב יעקב נגן
´נשמת המשנה´: צדקה בענווה 30.07.2016 | הרב יעקב נגן
´נשמת המשנה´: חיבורים של שלום 30.07.2016 | הרב יעקב נגן
´נשמת המשנה´: ברכות ישראלים 30.07.2016 | הרב יעקב נגן
´נשמת המשנה´: היכן נמצא הקב´´ה 30.07.2016 | הרב יעקב נגן
שיחה שבועית: התמימות השנייה 26.08.2015 | הרב יעקב נגן
שיחה שבועית: עיין ערך התמדה 16.07.2015 | הרב יעקב נגן
שיחה שבועית: "מחלוקת והכלה" 18.06.2015 | הרב יעקב נגן
פנימיות השבת – שיעור 12 11.06.2015 | הרב יעקב נגן
פנימיות השבת – שיעור 11 27.05.2015 | הרב יעקב נגן
פנימיות השבת – שיעור 9 14.05.2015 | הרב יעקב נגן
פנימיות השבת – שיעור 8 25.02.2015 | הרב יעקב נגן
הנתינה מגדירה את האדם 31.01.2015 | הרב יעקב נגן
פנימיות השבת – שיעור 7 14.01.2015 | הרב יעקב נגן
פנימיות השבת – שיעור 6 10.12.2014 | הרב יעקב נגן
פנימיות השבת – שיעור 5 26.11.2014 | הרב יעקב נגן
פנימיות השבת – שיעור 4 25.10.2014 | הרב יעקב נגן
סוכה כזכר לענני הכבוד 04.10.2014 | הרב יעקב נגן
פנימיות השבת – שיעור 3 27.09.2014 | הרב יעקב נגן
פנימיות השבת – שיעור 2 16.09.2014 | הרב יעקב נגן
פנימיות השבת – שיעור 1 10.09.2014 | הרב יעקב נגן
פורים חג השלום 12.03.2014 | הרב יעקב נגן
להשתכר על המים 12.03.2014 | הרב יעקב נגן
Yom Kippur: Understanding that We don"t Understand 24.09.2012 | הרב יעקב נגן
פרשת קרח: מחלוקת והכלה 23.09.2012 | הרב יעקב נגן
פרשת אמור: קוסמוס והיסטוריה 22.09.2012 | הרב יעקב נגן
פרשת קדושים: אומנות האהבה 22.09.2012 | הרב יעקב נגן
פרשת שמיני: יצר הרוחניות 21.07.2012 | הרב יעקב נגן
פרשת תזריע: האישה – כוהנת החיים 21.07.2012 | הרב יעקב נגן
יעניין אותך גם