נושאים

calend
שיעור כללי: "סיכום קדושת פירות הארץ – בין מאכל אדם לבהמה" 22 בינואר 2015 | הרב רא"ם הכהן
שיעור כללי המועבר בישיבה בימי חמישי על המסכת הנלמדת, שיעור זה עוסקת בסיכום דיני פירות שביעי בחילוק שבין פירות שהם מאכל אדם לאלו שהם מאכל בהמה.
יעניין אותך גם