שיעורים בנושא מעגל השנה
שלושים יום קודם החג | הגעלת כלים 19.03.2023 | הרב אלעזר גולדשטיין
הר הבית ותודעת המאמין בזמן הזה 11.05.2021 | הרב אמנון דוקוב
הדרך אל ההר 11.05.2021 | הרב אלחנן שרלו
עליה להר הבית בזמן הזה 11.05.2021 | הרב רא"ם הכהן
געגועים לציון וגעגוע לאדמה 11.05.2021 | הרב מתניה שטרנברג
משמעות ה' באייר בתהליך הגאולה 15.04.2021 | הרב רא"ם הכהן
חודש אייר - חודש הגאולה 14.04.2021 | הרב חסדאי וינר
הדרך לה' באייר 14.04.2021 | הרב בני קלמנזון
"זכרנו לחיים" - על עבודת יום הזיכרון 14.04.2021 | הרב חסדאי וינר
בדיקת חמץ על פי החסידות 23.03.2021 | הרב חסדאי וינר
הדרכה מעשית לעריכת ליל הסדר לילדים 17.03.2021 | הרב חסדאי וינר
סוד ברכת האילנות 14.03.2021 | הרב חסדאי וינר
שמחת פורים לפי קהלת 25.02.2021 | הרב חסדאי וינר
התשובה בימי השובבי"ם חלק ב' 21.01.2021 | הרב חסדאי וינר
חידוש ספר התניא על רגל אחת 07.12.2020 | הרב תומר בוקובזה
דרכי אל החסידות 07.12.2020 | הרב בני קלמנזון
י"ט כסלו על פי דמותו של האדמו"ר הזקן 02.12.2020 | הרב חסדאי וינר
תיקון הפה בליל הושענא רבא 13.10.2020 | הרב נריה טייץ
שמחת תורה קווית ומעגלית 13.10.2020 | הרב אמנון דוקוב
"תפילה שבלב" - פגישה עם הקב"ה 29.09.2020 | הרב רא"ם הכהן
צום גדליה ושיקום המרחב החברתי 29.09.2020 | הרב אלחנן שרלו
השופר והבריאה - ריחוק וייחוד 29.09.2020 | הרב מתתיהו קאהן
מילים ומנגינה בראש השנה 29.09.2020 | הרב בני קלמנזון
הכנה לבעל תוקע 29.09.2020 | הרב רא"ם הכהן
"תפילה שבלב" - עצות לקראת תפילת החג 29.09.2020 | הרב אמנון דוקוב
להחזיר בתשובה, לחזור בתשובה 15.09.2020 | הרב מתניה שטרנברג
ירושלים של מעלה - העיר אשר בדד יושבת 22.05.2020 | הרב מתניה שטרנברג
ירושלים של מעלה - בקשת המקדש בימינו 22.05.2020 | הרב בני קלמנזון
שירים ושערים - יום העצמאות תש"ף 28.04.2020 | הרב בני קלמנזון
יום הזכרון תש"ף - גיבורים סביב לו 27.04.2020 | הרב בני קלמנזון
ספירות העומר - עולם חסד יבנה 10.04.2020 | הרב רא"ם הכהן
הלכות קרבן פסח - חלק ב' 02.04.2020 | הרב רא"ם הכהן
הלכות קרבן פסח 01.04.2020 | הרב רא"ם הכהן
שלום, שמחה וסיפור בחג הפורים 08.03.2020 | הרב יעקב נגן
חדש עלינו: חודש טבת - מחשכה לאורה 29.12.2019 | הרב אסף לוגסי
הלכות חנוכה: זמן ההדלקה 22.12.2019 | הרב אסף לוגסי
הלכות חנוכה: מקום ההדלקה 22.12.2019 | הרב נריה טייץ
שיחה שבועית: בימים ההם בזמן הזה 21.12.2019 | הרב תומר בוקובזה
לרקוד עם לולבים: 4. טעם הנענועים 30.10.2019 | הרב אמנון דוקוב
לרקוד עם לולבים: 3. לקיחה ושמחה 10.10.2019 | הרב אמנון דוקוב
התשובה שלי: לחיות את עולמו של הקב"ה 08.10.2019 | הרב בני קלמנזון
עבודת עינוי הנפש ביום הכיפורים 07.10.2019 | הרב אלחנן שרלו
יום הכיפורים כיום מתן תורה 07.10.2019 | הרב רא"ם הכהן
לדמותו של יונה הנביא 07.10.2019 | הרב נריה מנצור
התשובה שלי: תהליך השתלמות אינסופי 28.09.2019 | הרב מתניה שטרנברג
התוועדות לראש השנה - לערבב את השטן 27.09.2019 | הרב חסדאי וינר
התשובה שלי: ניכור וחיבור 26.09.2019 | הרב אייל אלפיה
התשובה שלי: סור מרע או עשה טוב? 19.09.2019 | הרב אסף לוגסי
התשובה שלי: חברים לתשובה 16.09.2019 | הרב תומר בוקובזה
התשובה שלי: להשתחרר מצרות המוחין 12.09.2019 | הרב אמנון דוקוב
שיעור כללי: מבוא לחג הסוכות 11.09.2019 | הרב בני קלמנזון
"חדש עלינו": חודש אב - צערו של אב 05.08.2019 | הרב נריה מנצור
התוועדות ללג בעומר - חג הבטחון 24.05.2019 | הרב חסדאי וינר
שיחה שבועית: גיבורי כוח עושי דברו 16.05.2019 | הרב אורי הכהן
הלכות פסח: הגעלת כלים 17.04.2019 | הרב תומר בוקובזה
הלכות פסח: מכירת חמץ 17.04.2019 | הרב נריה טייץ
הלכות פסח: מצה שמורה 07.04.2019 | הרב אורי הכהן
שיחה שבועית: המצווה לצאת ממצרים 10.01.2019 | הרב מתתיהו קאהן
"מוסיף והולך": נר חמישי - נר ואדם 12.12.2018 | הרב מתניה שטרנברג
"מוסיף והולך": נר שני - להכיר את האור 05.12.2018 | הרב תומר בוקובזה
"אורח חיים בהלכה": הלכות חנוכה 05.12.2018 | הרב אורי הכהן
מחרוזת ניגוני שמחה: ישיבת עתניאל וחיליק פרנק 05.12.2018 | הרב בני קלמנזון וחיליק פרנק
י-ה אכסוף : ישיבת עתניאל וחיליק פרנק | התוועדות יט' כסלו 05.12.2018 | הרב בני קלמנזון וחיליק פרנק
מצוות פאה: צדקה בענווה 12.12.2018 | הרב יעקב נגן
מלאכות שביעית 25.11.2018 | הרב בני קלמנזון
מצוות שביעית בפסוקי התורה 18.11.2018 | אורי מריליוס
שיעור לסוכות: "מקדש, בית, סוכה" 25.09.2018 | הרב מתניה שטרנברג
"אורות התשובה": 8. הרצון הטוב 03.09.2018 | הרב מתתיהו קאהן
"אורות התשובה": 9. הרצון הטוב - חלק ב 05.09.2018 | הרב מתתיהו קאהן
"אורות התשובה": 5. התעלות מעבר לעצמינו 29.08.2018 | הרב מתתיהו קאהן
אורות התשובה: 4. חיבור קומות האישיות 27.08.2018 | הרב מתתיהו קאהן
אורות התשובה: 3. הגוף כחלק מהקדושה 23.08.2018 | הרב מתתיהו קאהן
אורות התשובה: 2. השתלמות - הטבע הרוחני 22.08.2018 | הרב מתתיהו קאהן
מלאכות המותרות בשביעית 22.08.2018 | הרב רא"ם הכהן
מלאכת מחשבת בשביעית 22.08.2018 | הרב רא"ם הכהן
שיחה שבועית : "עבודת בין המיצרים" 12.07.2018 | הרב אסף לוגסי
מניקות ומעוברות בתשעה באב 20.07.2018 | הרב רא"ם הכהן
אבלות הספירה - לנצח? 05.05.2019 | הרב רא"ם הכהן
הדין והאדם - ספירת העומר 15.04.2019 | שראל רוזנבלט
וספרתם לכם 17.04.2019 | הרב אמנון דוקוב
06.06.2019 | הרב רא"ם הכהן
"לא תתגודדו" ומנהגי ספירת העומר 18.04.2019 | הרב רא"ם הכהן
הגדה של פסח - החכם "חוזר בשאלה" 07.04.2019 | הרב יעקב נגן
תוקפה של מכירת חמץ 11.04.2019 | הרב רא"ם הכהן
ט"ו בשבט - ראש השנה להתבוננות 18.01.2019 | הרב רא"ם הכהן
אף הן היו באותו הנס 28.11.2019 | הרב מאיר ליכטנשטיין
עינוי - עוני - ענוה 13.09.2019 | הרב שמואל אריאל
Pesach": 1. Stories happen to nations that tell stories" 21.03.2018 | הרב יעקב נגן
התוועדות לפורים: "פורים כחג האמונה" 25.02.2018 | הרב חסדאי וינר
עשרה בטבת: אתחלתא דגאולה 18.12.2018 | הרב חסדאי וינר
אף הן היו באותו הנס 13.12.2017 | הרב מאיר ליכטנשטיין
הלכות חנוכה - שיעור מספר 5: החנוכייה 10.12.2017 | הרב שמואל אריאל
Hanukah - 'Yes We Can!' - Rabbi Yehudah Glick 10.12.2017 | הרב יהודה גליק
קריעה על ירושלים והמקדש - שיעור שני 08.07.2018 | הרב שמואל אריאל
שיעור כללי: "פנים וחוץ בדפנות הסוכה" 20.09.2018 | הרב בני קלמנזון
שיעור כללי: "עיון בפרשיות המועדים" 13.09.2017 | הרב בני קלמנזון
פסח: 'החכם חוזר בשאלה' 20.05.2017 | הרב יעקב נגן
כמה מצה צריך לאכול בליל הסדר? 20.05.2017 | הרב שמואל אריאל
היחס בין המצה לחמץ 20.05.2017 | הרב רא"ם הכהן
מכירת חמץ שיעור - מס' 4 18.05.2017 | הרב שמואל אריאל
מכירת חמץ - שיעור מס' 3 18.05.2017 | הרב שמואל אריאל
מכירת חמץ - שיעור מס' 2 18.05.2017 | הרב שמואל אריאל
מכירת חמץ - שיעור מס' 1 18.05.2017 | הרב שמואל אריאל
ביעור חמץ 18.05.2017 | הרב שמואל אריאל
בדיקת חמץ וניקוי הבית - שיעור מס' 4 16.05.2017 | הרב שמואל אריאל
בדיקת חמץ וניקוי הבית - שיעור מס' 5 16.05.2017 | הרב שמואל אריאל
בדיקת חמץ וניקוי הבית - שיעור מס' 3 16.05.2017 | הרב שמואל אריאל
בדיקת חמץ וניקוי הבית שיעור - מס' 2 16.05.2017 | הרב שמואל אריאל
בדיקת חמץ וניקוי הבית - שיעור מס' 1 16.05.2017 | הרב שמואל אריאל
הלכות מגילה - שיעור מס' 5 16.05.2017 | הרב שמואל אריאל
הלכות מגילה - שיעור מס' 3 16.05.2017 | הרב שמואל אריאל
הלכות מגילה - שיעור מס' 2 16.05.2017 | הרב שמואל אריאל
הלכות מגילה - שיעור מס' 4 16.05.2017 | הרב שמואל אריאל
הלכות מגילה - שיעור מס' 1 15.05.2017 | הרב שמואל אריאל
שיעור בזוהר על טו בשבט 15.05.2017 | הרב מנחם פרומן
'הלכות פסח': ביטול והפקר חמץ 31.03.2017 | הרב אלעזר גולדשטיין
הלכות פסח: ארבע כוסות 30.07.2016 | הרב יעקב נגן
הלכות פסח: שיעורי כזית וכביצה 30.07.2016 | הרב שמואל אריאל
הלכות פסח: איסור קטניות 30.07.2016 | הרב מתניה שטרנברג
ספירת העומר וסוד העצמאות הישראלית 08.05.2016 | הרב אלחנן שרלו
ברכת ראשי הישיבה לחג חנוכה תשע"ו 06.12.2015 | הרב רא"ם והרב בני
שיעור שורש: משמעות תקיעת השופר 17.09.2015 | הרב רא"ם הכהן
ברכת ראשי הישיבה לתלמידיה לראש השנה תשע״ה 09.09.2015 | הרב רא״ם הכהן, הרב בני קלמנזון
שיחה לקראת לג בעומר 07.05.2015 | הרב דוד פוקס
שיחה שבועית: "מכירת חמץ" 11.03.2015 | הרב אלחנן שרלו
ברכת חג פורים לתלמידי הישיבה וידידיה 02.03.2015 | הרב רא"ם, הרב בני, הרב תומר
דיני ברכת הסוכה 04.10.2014 | הרב שמואל אריאל
סוכה כזכר לענני הכבוד 04.10.2014 | הרב יעקב נגן
שיחה שבועית: ´עינוי - עוני - ענווה´ 02.10.2014 | הרב שמואל אריאל
שיחה של רבי נחמן לראש השנה 23.09.2014 | הרב אלחנן שרלו
´מזכרון לעצמאות´ 08.05.2014 | הרב בני קלמנזון
התחדשות אש התמיד - שיעור לפסח 10.04.2014 | הרב רא"ם הכהן
פורים חג השלום 12.03.2014 | הרב יעקב נגן
אחשוורוש - ראשית ואחרית 12.03.2014 | הרב רא"ם הכהן
להשתכר על המים 12.03.2014 | הרב יעקב נגן
תענית אסתר כהכנה לפורים 12.03.2014 | הרב אלחנן שרלו
שיעור לפרשת פקודי: נדבה ושמחה 27.02.2014 | ר´ אלחנן שרלו
שמחת תורה ומחזוריות יהודית 23.09.2013 | הרב אמנון דוקוב
"לא תתגודדו" ומנהגי ספירת העומר 29.04.2013 | הרב רא"ם הכהן
פסח ותודה 21.04.2013 | אלחנן שרלו
היחס למדינת ישראל בתהליך הגאולה 17.04.2013 | הרב רא"ם הכהן
תערובת קטניות 19.03.2013 | הרב רא"ם הכהן
ט"ו בשבט בהלכה 26.01.2013 | הרב רא"ם הכהן
הדלקת נרות בשבת חנוכה 13.12.2012 | הרב רא"ם הכהן
הלכות חנוכה - מקום הדלקת הנרות 02.12.2012 | הרב שמואל אריאל
סיכוך בנסרים 03.10.2012 | הרב רא"ם הכהן
Yom Kippur: Understanding that We don"t Understand 24.09.2012 | הרב יעקב נגן
אסוף את המעשים 29.09.2012 | הרב אלחנן שרלו
קודש וחול חיים ומוות - שבועות 24.05.2012 | הרב ישי שכטר
עץ חיים היא? 24.05.2012 | הרב איתן גפן
תמימות תהיינה 22.05.2012 | הרב רא"ם הכהן
חמץ מכור שעבר עליו הפסח 18.04.2012 | הרב רא"ם הכהן
פה-סח 05.04.2012 |
ליל הייחוד 03.04.2012 | הרב רא"ם הכהן
שיעור לפסח - טעמי המצה על פי התורה 01.04.2012 | הרב אמנון דוקוב
קערת הסדר ומיניה - שיעור מס´ 5 - המרור 02.04.2012 | הרב שמואל אריאל
קערת הסדר ומיניה - שיעור מס´ 4 - המצות 01.04.2012 | הרב שמואל אריאל
קערת הסדר ומיניה - שיעור מס´ 3 - הכרפס 31.03.2012 | הרב שמואל אריאל
מכירת חמץ - סקירה הלכתית 27.03.2012 | הרב שמואל אריאל
Purim: Book of Esther 06.03.2012 |
המושכים בחוטים 06.03.2012 | הרב מאיר ליכטנשטיין
פרוז ומוקף בן יומו 29.02.2012 | הרב רא"ם הכהן
כוחו הסגולי של חודש אדר 26.02.2012 | הרב רא"ם הכהן
להסתלק מן הספק 26.02.2012 | הרב נריה מנצור
למשמעותו של חודש אדר 25.02.2012 | הרב פדיה נגר
ט"ו בשבט - ראש השנה להתבוננות 06.02.2012 | הרב רא"ם הכהן
יעניין אותך גם