שיעורי הרב רא"ם – מקוואות

עותק של עותק של קטלוג ספרים (14)
הרב רא"ם הכהן גילוי תשע"ט (2019) 55.00
הוסף לסל לסל הקניות

מתוך הקדמת הרב רא"ם:

מסכת מקוואות הינה מסכת הלכתית, שלצערנו הרב אין עליה דיון מסודר בתלמוד הבבלי או בתלמוד הירושלמי. אמנם ישנם מדרשי הלכה, שמהווים יסודות לדיון, וכן הרבה סוגיות מפוזרות בש"ס ודיונים בראשונים ובגדולי האחרונים.

בדרך כלל נלמדת מסכת מקוואות בתוכניות הלכה, בגלל הצד המעשי של בנית מקוואות טהרה, ביחוד לטהר אישה לבעלה ולטבילת חסידות לגברים. ברם השיבה לארץ ישראל וחלק מההתכוננות לבניין הבית השלישי מחייבים אותנו להבין שעולם הטהרה שייך הן לגברים והן לנשים לא רק ביחס לחיי האישות אלא גם ביחס לכל כניסה למרחבי הקודש, ובעתיד גם ביחס לאכילה בטהרה של הקודשים ושל חולין הנאכלים על טהרת הקודש.

בשיעורים בישיבה עסקנו בלימוד ההלכות בעיון במקורות התנאים בראשונים ובגדולי האחרונים, ובהתבוננות בגדרי ההלכה לאור ניתוח היסודות הלמדנים.

מעבר לשאלות המעשיות, לימוד מקוואות בעיון הוא חלק מקניין תורה המוביל גם להבנה עמוקה בהיסק ההלכה למעשה. בירור יסודות הסוגיה נותן מבט חדש ושיקולים נוספים הן לפוסק ההלכה והן לכל אדם שרוצה לקיים את המצוות בקדושה ובטהרה.

מתוך הקדמת העורך:

"ארץ ישראל טהורה ומקוואותיה טהורים". העיסוק בישיבה במים חיים לווה ברצח הנורא של מנהל הישיבה ידידי האהוב הרב מיכאל-מיכי מרק זצ"ל, שחי את חייו מתוך כמיהה לשיבת הטהרה והקדושה לעם ישראל בארץ ישראל. עוד בשלב היסודות של בניין הכיתות, יצק הרב מיכאל-מיכי זצ"ל את יסודותיו של מקווה הטהרה, ואוצרותיו, וכל הזמן שאף לסיימו. זמן קצר לפני הרצח עוד שמעתי ממנו על שאיפה זאת, והוא הוסיף שהשיבה לטהרה היא בעיניו תהליך עמוק של השיבה לקדושת ארץ ישראל בכלל, ולנחלת שבט יהודה בפרט. כמלתא דבדיחותא הוא טען שאם יחפרו בעתיד את יסודות הבתים הראשונים בישוב עתניאל ימצאו בה, כמו שמצאו בסוסיא של שלהי בית שני, מקוואות רבים. לדבריו, בעתניאל – הנמצאת בין גולות עלית לתחתית, בנחלת שבט יהודה, שבה שמרו ביתר חשיבות על הטהרה – אפשר לשאוף לשיבה לחיות שבטהרה, לחיבור למים חיים שבכוחם לתקן את החטא, והמוות. השאיפה לטהרה הייתה מרכזית מאוד מחייו. השלמת המקווה, בניצוחו של מנהל הישיבה ר' רונן כץ שליט"א, דרך גיוס ידידי הישיבה ותלמידיה שבבית הועד ומחוצה לו, ועד להכנסת מים חיים לאוצרות, לוו בשיעורים המוגשים בספר זה, אשר מבארים את הקשר בין הטבילה לבין השיבה לחיים.

השיעורים בספר מבוססים על הלימוד בישיבה בשנת תשע"ז. השיעור החותם של הספר נמסר בחנוכת המקווה בשנת תשע"ח, ביום השנה השני לזכרו של הרב מיכאל מיכי מרק זצ"ל. במלאות שלוש שנים להילקחו יוצא ספר זה לאור.

 

ח"י השיעורים שלפניכם נערכו על ידי תלמידי הישיבה מתוך שיעוריו של מו"ר הרב רא"ם הכהן שליט"א, ראש ישיבת בית ועד הר חברון. כל השיעורים שנערכו חזרו ולובנו ביחד עם מו"ר הרב רא"ם, ומתוך משא ומתן של תורה כדרכו של בית המדרש.

 

קישור: הקדמה ותוכן מקוואו