סט שיעורי הרב רא"ם (מבצע סט 5 כ')

34
הרב רא"ם הכהן גילוי תשע"ט (2019) 275.00 225.00
הוסף לסל לסל הקניות

מבצע סט חמישה כרכים
שיעורי הרב רא"ם על מסכתות שבת, קידושין, מקוואות, בבא קמא-החובל ויומא חלק א'

מתוך מכתב ברכה שכתב הרב אביגדור נבנצל:

אני מלא התפעלות מהשיעורים של הגאון הרב רא"ם הכהן שליט"א על מסכתות קידושין ומקואות. הם בנויים על יסודות איתנים, ומקיפים שטות ראשונים ואחרונים, ובנויים מהמקראות בתורה ועד אחרוני זמננו. בנין בנוי על יסודות איתנים, ומאירים לשכל וללב.

מתוך הקדמת הרב רא"ם קידושין:

בשיעורים על קידושין זכינו בסיעתא דשמיא לבחון לעומק את מושג הקנין, והראנו מתוך סוגיות רבות שקנין איננו מבטא חס וחלילה את השלטון של האיש על האישה, אלא משמעותו העמוקה היא יצירת קשר יסודי קמאי, כפי שניתן ללמוד מהמדרש הפותח את פרק קניין תורה (פרקי אבות ו, י): " חמשה קנינים קנה הקדוש ברוך הוא בעולמו ואלו הן: תורה קנין אחד, שמים וארץ קנין אחד, אברהם קנין אחד, ישראל קנין אחד, בית המקדש קנין אחד."בברייתא שם מתוארים הדברים בעלי המשמעות הגדולה ביותר, עם השייכות העמוקה ביותר לקב"ה, כנובעים מזיקה של "קניין". מעבר לעומק הקשר שמבטא הקניין במדרש, אפשר ללמוד ממנו שהקניין קדם לבריאת העולם: "ה' קָנָנִי רֵאשִׁית דַּרְכּוֹ" (משלי ח, כב). על כך יש להוסיף שגם הילד הראשון שנולד מכונה קניין: "וַתֵּלֶד אֶת קַיִן וַתֹּאמֶר קָנִיתִי אִישׁ אֶת ה'" (בראשית ד, א). מתוך הכרה זאת הלכנו בדרכו של הרב הנזיר זצ"ל שהסביר שמונח הקנין הינו מונח פיוטי המבטא את עוצמת הקשר בין האיש והאשה.

מתוך הקדמת העורך מקוואות:

"ארץ ישראל טהורה ומקוואותיה טהורים". העיסוק בישיבה במים חיים לווה ברצח הנורא של מנהל הישיבה ידידי האהוב הרב מיכאל-מיכי מרק זצ"ל, שחי את חייו מתוך כמיהה לשיבת הטהרה והקדושה לעם ישראל בארץ ישראל. עוד בשלב היסודות של בניין הכיתות, יצק הרב מיכאל-מיכי זצ"ל את יסודותיו של מקווה הטהרה, ואוצרותיו, וכל הזמן שאף לסיימו. זמן קצר לפני הרצח עוד שמעתי ממנו על שאיפה זאת, והוא הוסיף שהשיבה לטהרה היא בעיניו תהליך עמוק של השיבה לקדושת ארץ ישראל בכלל, ולנחלת שבט יהודה בפרט. כמלתא דבדיחותא הוא טען שאם יחפרו בעתיד את יסודות הבתים הראשונים בישוב עתניאל ימצאו בה, כמו שמצאו בסוסיא של שלהי בית שני, מקוואות רבים. לדבריו, בעתניאל – הנמצאת בין גולות עלית לתחתית, בנחלת שבט יהודה, שבה שמרו ביתר חשיבות על הטהרה – אפשר לשאוף לשיבה לחיות שבטהרה, לחיבור למים חיים שבכוחם לתקן את החטא, והמוות. השאיפה לטהרה הייתה מרכזית מאוד מחייו. השלמת המקווה, בניצוחו של מנהל הישיבה ר' רונן כץ שליט"א, דרך גיוס ידידי הישיבה ותלמידיה שבבית הועד ומחוצה לו, ועד להכנסת מים חיים לאוצרות, לוו בשיעורים המוגשים בספר זה, אשר מבארים את הקשר בין הטבילה לבין השיבה לחיים.

קישור: הקדמה ותוכן בבא קמא, לדף מוצר בבא קמא לבד.

קישור: הקדמה ותוכן מקוואות , לדף מוצר מקוואות לבד.

קישור: הקדמה ותוכן קידושין, לדף מוצר קידושין לבד.

קישור: לדף מוצר שבת לבד.

קישור לסקירה וביקורת על שיעורי הרב רא"ם מסכת מקוואות: https://bit.ly/35rRBLV