שו"ת בדי הארון חלק שביעית

עותק של עותק של קטלוג ספרים (25)
הרב רא"ם הכהן גילוי תשס"ה 0.648 50.00
הוסף לסל לסל הקניות

הספר ערוך בשפה בהירה על יסוד מאמרים ופסקים שנאספו במשך יותר משלושים וחמש שנה.

בספר מתבהרים כמה מיסודות השביעית מתוך עיון הלכתי מעמיק, לצד הכרעה הלכתית מעשית. רעיון השביעית, במצוות ”שבת הארץ“, מעלה ציפייה של קדושה שבשנה זאת יתחדש ויתעלה יחסנו לארץ הקודש, ציפייה שעדיין לא הגיעה לבירורה המלא הלכה למעשה.

תוכן העניינים של הספר

פתיחה והקדמה לספר