שו"ת בדי הארון חלק פיקוח נפש

עותק של עותק של קטלוג ספרים (24)
הרב רא"ם הכהן 50.00
הוסף לסל לסל הקניות

כרך זה מתמודד עם שאלות קשות הנוגעות לחיי אדם ולהנהגת מדינה יהודית, ומעלה שאלות קריטיות כגון פיקוח נפש של הפרט לעומת פיקוח נפש של ציבור, דאגה למוראל הלאומי כשיקול בפסיקה, הפעלת המערכות הציבוריות בשבת וחילול שבת לצורך טיפול בבריאות הנפש.
נושאים אלו ואחרים זוכים למענה יסודי מתוך בירור שיטתי במקורות הדין ומתוך דיון בדברי גדולי הפוסקים בדורות האחרונים.


לקריאת התוכן והפתיחה של הספר

לקריאת פרק לדוגמא מחלק פיקוח נפש בנושא: תפקידו של הרב הצבאי במערך הלוחם