סוגה משושנים א' + ב'

מודעות לכל ספר (2)
הרב אורי הכהן גילוי 120.00
הוסף לסל לסל הקניות

השתלשלות הסוגיות בהלכות נדה, עד ההתפרטות להלכה ולמעשה

מאת: הרב אורי אברהם הכהן

בתוספת מבואות רפואיים ופיזיולוגיים, מאת ד"ר חנה אדלר־לזרוביץ'

שני חלקים: חלק א' (584 עמ'); חלק ב' (488 עמ').

"בספר זה עושה המחבר עבודה כפולה :בירור עיוני של הסוגיא ושל שיטות הפוסקים בה, ובקביעת הלכה למעשה בנושאים אלו. יתר על כן באמצעות המבואות הרפואיים, נחשף המעיין לבירור מעמיק של הנושאים ההלכתיים מתוך מבט מקיף על כל הצדדים: רפואי, עיוני והלכתי – כך שמתקבלת תמונה שלימה של הנושא על כל גווניו. יש לציין כי בהלכות נדה קיימת חשיבות מיוחדת לבירורים הרפואיים, כי רק כך ניתן לקבל תמונה אמיתית של המצב הפיזיולוגי והרפואי, ורק כך אפשר להגיע למסקנה הלכתית לאמיתה של תורה…
הספר מייצג גישה חדשנית של פסיקת הלכה: עיון ובירור מעמיקים במקורות ההלכתיים, בצירוף הידע המדעי והרפואי העדכניים. מעטים הלכו בדרך זו, ולכן לחיבור חשיבות הלכתית מיוחדת."
מתוך הסכמת הרב שלמה דיכובסקי שליט"א, חבר בית הדין הגדול ומנהל בתי הדין הרבניים.

בקובץ המצ"ב: סוגה משושנים תוכן והסכמות, תמצאו את התוכן וההסכמות לספר